Grønnsaker i europeisk mat-marked

Fisk og landbruk

0 kommentarer
 
 

Er vi sikre på at maten vi spiser er trygg? Hvor og hvordan produseres maten? Og hvordan skal vi sikre at matressursene bevares for fremtidige generasjoner?

EU har både felles landbrukspolitikk og felles fiskeripolitikk. Meningen med dette er at alle medlemslandene skal ha de samme vilkårene og mulighetene. Landbruk og fiskeri er ikke en del av EØS-avtalen, noe som fører til at vi i Norge har færre landbruksprodukter fra resten av Europa i butikkene. Likevel har EUs politikk innenfor disse områdene mye å si for Norge.

Her kan du lese mer om landbruk og matsikkerhet i EU og her kan du lese mer om fiskeripolitikken.

På regjeringens nettsider finner du mer informasjon om: