Dommer hammer, lovsamling, vekt

Europol

0 kommentarer
 
 

Europol er EUs politikontor. Europol har ingen direkte myndighet, men bistår nasjonale politistyrker med informasjon, analyser og planlegging.

Byrået ble dannet i 1994 og fikk utvidet sitt mandat i 2002. Norge inngikk en samarbeidsavtale med Europol i 2001. Europols hovedkvarter ligger i den nederlandske byen Haag. De har ca. 800 ansatte, hvorav 3 er nordmenn utplassert av Norge.

Europol jobber spesielt med grenseoverskridende kriminalitet som narkotrafficking, terrorisme og hvitvasking penger m.m. Byråets oppgave er å hjelpe nasjonale politistyrker med å samarbeide med hverandre i saker som påvirker flere medlemsland i EU. Europol samler inn svært mye informasjon som settes i europeisk sammenheng og deles med medlemslandene.

Europol gjennomfører over 13000 grenseoverskridende etterforskninger i året.

Du kan lese mer om Europol byråets egne hjemmesider og på hjemmesidene til politiet i Norge.