Dommer hammer, lovsamling, vekt

Europeisk arrestordre

0 kommentarer
 
 

En europeisk arrestordre er en arrestordre som gjelder i alle EU-land samt Norge og Island. Det pålegger myndighetene i landene å arrestere personen det gjelder og utlevere ham til landet som etterlyser ham.

Fri bevegelse av personer innad i EU gjør det enklere for europeiske borgere å bevege seg over landegrensene. Fri bevegelse gjør det også lettere for kriminelle å reise fra land til land, og for straffedømte eller ettersøkte å rømme landet. Før kunne det ta veldig lang tid å få overført mistenkte og domfelte mellom enkelte europeiske land. Landene var avhengige av egne avtaler med hvert enkelt land, og ofte kunne prosessen bli en politisk krangel.

Med den europeiske arrestordren på plass er utleveringer ikke lenger politiske beslutninger, men rutinearbeid for politiet. Det er nå en mye enklere prosess å ettersøke og få tak i grenseløse kriminelle i et grenseløst Europa.

Arrestordren beordres av en nasjonal domstol, og gjelder automatisk i hele EU og i Norge. Det kan bare utstedes en europeisk arrestordre hvis vedkommende er tiltalt for kriminell handling med en strafferamme på minst ett år, eller hvis personen allerede er dømt til fengsel i over fire måneder.

Les mer om europeisk arrestordre her (siden er på engelsk).