Dommer hammer, lovsamling, vekt

Eurojust

0 kommentarer
 
 

Eurojust er EUs samarbeidsbyrå for påtalemyndigheter og etterforskere. Byrået dekker samme hovedområder som Europol: alvorlig grenseoverskridende kriminalitet, hvitvasking av penger og narkotikahandel m.m. Hovedforskjellen mellom de to byråene er at Europol er et politisamarbeid, imens Eurojust er rettsvesenets samarbeid.

Institusjonen ble etablert i 2002 og har sitt hovedkvarter i den nederlandske byen Haag. Norge ble med i samarbeide i 2005, men uten stemmerett.

Eurojust ble til for å bedre koordinasjon og samarbeid mellom EUs påtalemyndigheter. Med fri bevegelse av personer i EU er det også lett for kriminelle å reise over landegrenser. Veldig mange krimsaker berører i dag mer enn ett medlemsland. Eurojust skal bidra til å gjøre samarbeidet mellom landenes påtalemyndigheter så effektivt som mulig.

Eurojust kan be medlemsstater om å etterforske, sikte mistenkte, samarbeide med hverandres myndigheter og sette sammen et felles etterforskningsteam.

Du kan lese mer om Eurojust her.