Innsikt

EFTA

EFTA

EFTA står for European Free Trade Association, eller Det europeiske frihandelsforbund. I dag er Island, Liechtenstein, Norge og Sveits medlemmer av organisasjonen.

EFTA ble opprettet 3. mai 1960 som et alternativ til EU. Premisset var frihandel mellom medlemslandene. Tidligere var også Finland, Danmark, Portugal, Storbritannia, Sverige og Østerrike medlemmer, med da de ble medlemmer av EU gikk de ut av EFTA.

Siden de fleste landene har gått over til å bli medlem av EU er ikke handel mellom EFTA-landene like relevant i dag som det en gang var. Men de har et omfattende samarbeid med EU på en rekke andre områder. Dette gjelder blant annet miljøvern og utdanning. De har også flere handelsavtaler med land utenfor EU.

EFTA-sekretariatets hovedkvarter ligger i Genève i Sveits og ledes av generalsekretær Kristinn F. Árnason. Sekretariatet har ansvaret for samarbeidet mellom EFTA-landene, organisasjonens administrasjon og budsjett og handelsavtaler med land utenfor EFTA og EU. EFTA har også et sekretariat i Brussel som har ansvar for saker knyttet til EØS-avtalen.

Organisasjonens øverste organ er EFTAs råd. Rådet møtes regelmessig i Genève. To ganger i året møtes de på ministernivå. Formannskapet går på omgang mellom EFTAs medlemsland og varer i seks måneder. I 2015 har Liechtenstein formannskapet i første halvdel og Norge i andre.

EFTA har også en egen domstol som har sitt hovedkontor i Luxembourg. Domstolen sin oppgave er å passe på at EFTA landene som er med i EØS-samarbeidet holder seg til EØS-avtalen, dette gjelder Island, Liechtenstein og Norge. Som oftest er det EFTA selv, gjennom sitt overvåkningorgan, som sier fra til domstolen når de mener ett av landene ikke har fulgt reglene.

Du kan lese mer om EFTA på deres hjemmesider (på engelsk).

Share this post

About the author