Innsikt

DET FELLES EUROPEISKE ASYLSYSTEM

DET FELLES EUROPEISKE ASYLSYSTEM

Europeiske land tar imot ca. 50 prosent av alle asylsøkere i verden. Av disse får omtrentlig 1 av 4 innvilget søknaden sin.

Hvis en asylsøker får oppholdstillatelse i ett av EUs medlemsland kan asylsøkeren også oppholde seg lovlig i resten av EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Alle disse landene har blitt enig om et felles regelverk for behandling av asylsøkere kjent som Det felles europeiske asylsystem.

Det europeiske asylsystemet fastsetter felles regler for:

Bakgrunnen for å opprette et felles system er å sikre at asylsøkere i EU skal behandles på bakgrunn av samme kriterier i hvert medlemsland. Et av de viktigste prinsippene er at asylsøkere kun har rett til å få behandlet søknaden sin i ett medlemsland. Det skal alltid skje i det landet de først kommer til, som har ført til at spesielt Hellas og Italia har slitt med å håndtere strømmen av flyktninger, da disse to landene ligger ved EUs yttergrense. Som en konsekvens av dette har det blitt tatt til ordet for en endring i asylsystemet til EU.

Du kan lese mer om Det felles europeiske asylsystem her.

(Alle lenkene på denne siden er på engelsk)

Share this post

About the author