Innsikt

20 prosent lavere utslipp

20 prosent lavere utslipp

EU har som mål å redusere klimautslippene med 20 prosent innen 2020. Reduksjonen måles i forhold til klimautslippene i 1990.

De tre viktigste energikildene som slipper ut mest CO2, er kull, olje og naturgass, og disse energikildene dominerer den europeiske energiproduksjonen. Utslippene fra industrien har hatt en nedbremsing, mens utslippene fra transportsektoren øker dramatisk.

EU-landene er godt i gang med reduksjon av utslippene, og reduserte fra 1990 til 2012 utslippene sine med 18 prosent. Et viktig verktøy i EUs arbeid med lavere utslipp er etablering av et eget europeisk kvotesystem for klimagasser.

Les mer om klimautslipp hos Europakommisjonen.

Share this post

About the author