Solpanel og vindmølle

20 prosent lavere forbruk

0 kommentarer
 
 

EUs mål er at EU-landene til sammen skal bruke 20 prosent mindre energi innen 2020. Det gjøres ved å bruke energi på en bedre måte enn i dag, enten gjennom teknologi som bruker mindre energi, eller gjennom endring i livsstil.

Gjennom ulike tiltak fremmes målet om lavere forbruk, for eksempel nye krav til elektroniske apparater, strengere standarder for oppføring av bygninger og mer energieffektiv belysning i gater, på kontorer og i hjemmene.

Lær mer om økodesigndirektivet.