forsvar

Forsvar og sikkerhet

21. januar 2014

De siste tiårene har det vært store endringer i verdens trusselbilde. Potensielle fiender er ikke lenger like lette å identifisere og mulige angrep kan ta mange ulike former. Samtidig har også EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk endret seg. Unionen har blitt en viktig aktør i konflikter og katastrofer utenfor sine egne grenser. Selv om EU startet som et […]