iEuropa er Europabevegelsens plattform for kunnskap og kommunikasjon om Europa. Informasjonen skal være faktabasert, aktuell og ha nytteverdi for et publikum som bruker Europa for å jobbe, studere eller som er interessert i Europas historie, kultur eller EU som politisk system.

Europabevegelsen ønsker med dette nettstedet å bidra til økt kunnskap om det Europa vi er en del av og som vi bruker stadig mer. Vi har mottatt finansiell støtte fra Utenriksdepartementet for å utvikle iEuropa.

Europabevegelsen samarbeider redaksjonelt med Europeisk Ungdom om iEuropa. Vi ønsker å engasjere deg i hva som skjer i Europa – men hva vil du egentlig lese om? Gi oss innspill!

I tillegg til all informasjonen du finner her på nettsidene, tilbyr vi også å komme til skoler for å holde foredrag om EU, EØS og Norge. Dette er selvsagt helt gratis. Mer informasjon om det finner du her.

Du kan følge oss på  Twitter og Facebook.