Feminist og europeer Louise Weiss

Kvinnedag i Europa

0 kommentarer
 
 

Den internasjonale kvinnedagen blir feiret over hele Europa, men måten den blir feiret på og betydningen dagen har varierer.  Vi har tatt en prat med fire europeiske kvinner for å høre hvordan 8. mars blir markert der hvor de kommer fra.

Lavinia Von Spreti, Tyskland

Hvordan markeres kvinnedagen i Tyskland?
– Det blir holdt demonstrasjoner for kvinners rettigheter, blant annet har jeg sett at sykepleiere i München skal demonstrere i år. Så er det også markeringer for å minnes at kvinner kjempet for sin rett til å stemme i 1911.

Hva betyr kvinnedagen for deg og hvilke saker syns du det er viktig å sette fokus på i dag?
– For å være ærlig så har jeg ikke noe særlig forhold til kvinnedagen. De viktigste sakene i Tyskland er at kvinner fremdeles er lavere lønnet enn menn. Det er også mange som mener at kvinner burde bli kvotert inn i styrer og mannsdominerte stillinger.

Katariina Koivisto, Finland

Katariina Koivisto

Hvordan markeres kvinnedagen i Finland?
– I Finland får ikke kvinnedagen like mye oppmerksomhet som for eksempel morsdagen. 8. mars har blitt feiret i Finland i over hundre år, men siden 2007 har vi også feiret Minna Canth-dagen, som bare er noen få uker etter kvinnedagen. Minna Canth var en finsk forfatter som kjempet for kvinner og de fattiges rettigheter. Dette har gjort at kvinnedagen ikke lenger er like viktig. Men den blir fremdeles markert. I Helsingfors organiserer UN Women i Finland et åpent arrangement til ære for kvinner. I år vil hovedtalen bli holdt av den tidligere finske presidenten Martti Ahtisaari. I tillegg er det konserter og andre arrangementer rundt om i hele landet.

Hva betyr kvinnedagen for deg og hvilke saker syns du det er viktig å sette fokus på i dag?
– Kvinnedagen betyr ikke så mye for meg personlig, selv om jeg jeg mener det er viktig med likestilling og kvinners rettigheter. Globalt mener jeg at man må sikre kvinners tilgang til utdanning. Det vil føre til mindre sosiale forskjeller og det gir kvinner muligheten til å være mer selvstendige. I en lokal kontekst bør det fokuseres på å sikre reell likestilling mellom menn og kvinner, særlig på arbeidsplassen.

Indre Dudenaite, Litauen

Hvordan markeres kvinnedagen i Litauen?
– Det er en forskjell på hvordan den yngre og den eldre generasjonen tenker på kvinnedagen. Eldre mennesker assosierer den fremdeles med Sovjet Union, og har derfor et mer negativt syn på dagen. Mens for yngre mennesker er kvinnedagen en markering av økonomisk, politisk og sosial utvikling for kvinner verden over. Som et tegn på respekt er det vanlig at kvinner for blomster, spesielt tulipaner, fra sine mannlige kolleger eller medstudenter. For å uttrykke solidaritet med kvinner som ikke har det så lett bruker den yngre generasjonen også dagen til å dele videoer på Facebook, spesielt fra områder hvor likestillingen enda ikke har kommet så langt.

Hva betyr kvinnedagen for deg og hvilke saker syns du det er viktig å sette fokus på i dag?
– For meg er det en dag hvor jeg tenker på at kvinner må stå sammen og være stolte av seg selv, og at de ikke lenger trenger å velge mellom en karrière og familieliv. I dag har kvinner og menn bortimot de samme rettigheten og muligheter flere steder i verden.

– Men det er fremdeles viktig å sette fokus på at kvinner og menn ikke er likestilt over alt. Vi må tenke på hvordan vi kan hjelpe kvinner de stedene i verden de ikke har så mange rettigheter. For eksempel hvordan man kan forebygge voldtekt og andre former for overgrep i konfliktområder.

Agnieszka Pikuta, Polen

Agnieszka

Hvordan markeres kvinnedagen i Polen?
– Under kommunisttiden var kvinnedagen veldig viktig i Polen. Hoved fokuset var da å understreke kvinners rolle i arbeiderklassen, og det var sånn det ble presentert av media. Det var vanlig at kvinner fikk gaver av sine mannlige kolleger. Det ble ofte gitt blomster, vanligvis tulipaner eller hagenelliker, eller gaver som kaffe, undertøy, såpe eller andre ting relatert til personlig hygiene. Dette virker kanskje merkelige i dag, men på den tiden var utvalget av varer på det polske markedet dårlig.

– Kvinnedagen er ikke lenger like viktig. Folk forbinder 8. mars med det tidligere styret, og det ødelegger for dagens betydning. Kvinner får fremdeles gaver, men uten det underliggende budskapet om deres rolle i arbeiderklassen. Likevel er det noen som ønsker å bruke dagen til å sette fokus på saker som likestilling og kvinners rettigheter når det kommer til abort. Det blir organisert demonstrasjoner og andre arrangementer.

Hva betyr kvinnedagen for deg og hvilke saker syns du det er viktig å sette fokus på i dag?
– Når jeg tenker på kvinnedagen forstår jeg at jeg tar min egen livssituasjon litt for gitt. Det er vanskelig å forestille seg at om jeg hadde vært født tidligere ville jeg ikke kunnet bruke og utvikle mine ferdigheter eller uttrykke mine politiske synspunkt. Det er noe man kan tenkte på hvis man våkner en morgen og ikke vil dra på jobben eller skolen.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *