Gammelt gresk teater

Region og distrikt

0 kommentarer
 
 

Hvis du har vært på ferie i Europa har du kanskje sett at levestandarden de fleste steder er god. Men dessverre er det fremdeles sånn at noen områder ikke har det like lett. Hva kan gjøres for at disse stedene skal komme opp på et høyere nivå? Hvordan kan vi skape arbeidsplasser i et område som sliter med høy fraflytting? Er dette problemer som kan fikses umiddelbart, eller er burde vi heller tenke langsiktig og bærekraftig?

Selv om hvert land bestemmer sin egen regionalpolitikk, er dette et viktig satsingsområde for EU. EU har som mål å forbedre den økonomiske situasjonen i Europas regioner, og å gjøre regionale forskjeller mindre. Så mye som en tredjedel av EUs totale budsjett blir satt av til dette. For perioden 2014 til 2020 er det satt av 367 milliarder euro til investeringer i distriktene, det tilsvarer over 3000 milliarder norske kroner. På sikt ønsker man at flere områder skal klare seg uten støtte.

Ved å gjøre områder som sliter økonomisk mer attraktive for nye selskaper og investorer, vil man skape flere jobber. Blant annet blir det gitt støtte til små og mellomstore bedrifter, oppstartsprosjekter og universiteter. Det blir satset på bærekraftige prosjekter, og målsettingene er langsiktige.  Investeringer i fornybar energi og energieffektivisering blir prioritert.

EUs regionalpolitikk faller utenfor EØS-avtalen. Norske distrikter kan derfor ikke motta økonomisk støtte fra EU. Med EØS-midler bidrar likevel også vi til å gjøre forskjellene i Europa mindre.

Men det er andre deler av avtalen som har innflytelse på vår distriktspolitikk. Spesielt gjelder dette regler om statsstøtte, som bestemmer når det offentlige kan gi støtte til bedrifter. Her er det mange regionale hensyn som må tas. I tillegg har arbeidsinnvandring bidratt til økt sysselsetting og produksjon i norske distrikter.

Du kan lære mer om EUs distrikts- og regionalpolitikk på Europaportalens hjemmesider, EUs egne sider (som er på engelsk) eller i kapittel 18 av Europautredningen.