Street art i Berlin

Kultur og media

0 kommentarer
 
 

Begrepet kultur inkluderer veldig mye, og kan derfor være vanskelig å gi en god forklaring på hva det er. Er rockekonserter kultur? Eller må du dra på ballett eller opera for å få deg en skikkelig kulturell opplevelse? Er det viktig at det kulturelle tilbudet inkluderer hele befolkingen?

Målet med EUs kultur- og mediepolitikk er å styrke det kulturelle mangfoldet i Europa, og på den måten promotere et felleseuropeisk kulturområde. For å få til dette ønsker man et bedre samarbeid mellom kreative sektorer, på tvers av landegrenser. EU gir betydelige støtte for at dette skal bli mulig. For perioden 2014 til 2020 er det satt av så mye 1,4 milliarder euro til satsing på kultur og media.

Norge er også med i EUs kultursamarbeid. Vi deltar i flere prosjekter, som skal sikre bedre kulturutveksling med andre land. Som et resultat av dette blir for eksempel flere fremmedspråklige bøker oversatt til norsk, og motsatt.

I regi av EU blir det årlig holdt en rekke arrangementer for å vise frem ulike sider av europeisk kultur. Det mest kjente er europeisk kulturhovedstad. Hvert år har to byer ansvar for å vise ulike sider av sitt kulturelle tilbud. På denne måten kan man både bli inspirert og lære av hverandre. I 2015 er tsjekkiske Plzen og belgiske Mons kulturhovedsteder i Europa.

Det er også gjennomført tiltak for å fremme europeisk film-, TV- og spillbransje. Målsettingen er å øke kvaliteten, styrke markedsføringen og bedre distribusjonen.

EUs kultur- og mediepolitikk kan du lese mer om på hjemmesidene til Europaportalen, Europautredningens kapittel 20.7 eller EUs egne nettsider.