chargeback, forbruker europa, forbrukerrettigheter

Forbrukerrettigheter

0 kommentarer
 
 

Har jeg betalt riktig pris? Hva skjer om jeg likevel vil ikke ha det jeg har kjøpt? Hvor lenge kan jeg klage på en vare det er noe feil ved? 

Som forbrukere kjøper hele tiden nye ting. Det kan være alt fra enkle matvarer til en ny PC. Noen ganger kjøper vi ting på salg i butikken og andre ganger kjøper ting på nett. Men om noe er feil ved produktet, eller vi ombestemmer oss, har vi rett til å returnere varen? Hvordan har vi fått disse rettighetene? Og hvilke regler er det som gjelder?

Forbrukerrettigheter har blitt et viktig satsingsområde for EU de siste tiårene. Det er innført en rekke regler som skal sikre at man som kunde skal føle seg trygg. Disse reglene gjelder blant annet prissetting, markedsføring og reklame, garantier og fjernkjøp. Fjernkjøp er kjøp vi ikke gjør i butikken, men via internett, telefon, TV-shop eller lignende.

Litt enkelt kan man si at forbrukerrettigheter går ut på å ivareta forbrukernes interesser. Det skal beskytte oss som kunder mot urimelig handelspraksis og villedende og falske annonser. Tilgangen til riktig informasjon må derfor være god. Produktet og prisen skal sammenfalle med våre forventinger.

Blant annet er vi sikret minimum to ukers tenketid på fjernkjøp. Dette er kjent som angrefristen. Angrefristen kan man bruke selv om det ikke er noe i veien med produktet. Det gjelder både for tjenester og varer.

Gjennom EØS-avtalen er EUs forbrukerrettigheter også gjeldende i Norge. Som oftest setter ikke EUs regler en øvre grense for forbrukerbeskyttelse, de er såkalte minimumsregler. Det betyr at Norge har mulighet til å ha enda bedre forbrukerbeskyttelse. Men selv om vi har denne muligheten, har det flere ganger vist seg at EUs regler er bedre enn de norske. Dette kommer frem i kapittel 20.12 av Europautredningen.

Det skal være lett å håndheve forbrukerrettighetene. Det betyr at mulighetene til å klage skal være godt tilgjengelig. I Norge gir forbrukerrådet deg god oversikt over dine forbrukerrettigheter og klagemuligheter. Forbruker Europa hjelper deg med informasjon og veiledning om kjøp du har gjort i andre EU/EØS-land.

Kapittel 20.12 av Europautredningen inneholder mer informasjon om forbrukerrettigheter i EU.