Grønnsaker i europeisk mat-marked

Fisk og landbruk

0 kommentarer
 
 

Er vi sikker på at maten vi spiser er trygg? Hvor og hvordan produseres maten vår? Hvordan skal vi sikre at matressursene våre bevares for fremtidige generasjoner?

EU har både felles landbrukspolitikk og felles fiskeripolitikk. Meningen med dette er at alle medlemslandene skal ha de samme vilkårene og mulighetene. Landbruk og fiskeri er ikke en del av EØS-avtalen, noe som er grunnen til at vi i Norge ikke har så mange landbruksprodukter fra resten av Europa i butikkene. Men EUs politikk innenfor disse områdene har likevel mye å si for oss.

Her kan du lese mer om landbruk og matsikkerhet i EU og her kan du lese mer om fiskeripolitikken.