Anleggsarbeider

Arbeidsliv

0 kommentarer
 
 

For de fleste i Norge er en trygg og god jobb en selvfølge. Man kjenner sjefen godt og har et fint forhold til sine kollegaer. Kanskje har man jobbet på det samme stedet i over 20 år. Men hvilke rettigheter har man egentlig som arbeidstaker? Kan man for eksempel miste jobben på bakgrunn av kjønn, alder eller nasjonalitet? Og er det slik at man har disse rettighetene også om man jobber i et annet land?  

I EUs indre marked, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen, er det fri bevegelse for arbeidere. Vi kan derfor si at det er et felles arbeidsmarked. Det betyr at du og jeg kan jobbe hvor vi vil i hele EØS-området, samtidig som arbeidere fra andre land kan komme til Norge for å jobbe her. Dette er én av EUs fire friheter.

Jobber du et annet land er du sikret den samme tilgangen til sosiale tjenester som de som er fra det landet.

Her kan du lese mer om rettigheten man har som arbeider i et annet EU/EØS-land (på dansk).

EU har laget et omfattende regelverk for å sikre gode arbeidsforhold. Det gjelder om man arbeider heltid, i prosjekt, for staten eller i en bedrift. Arbeidere sikret tilgang til informasjon og konsultasjon ved blant annet masseoppsigelser og overføringer av selskaper.

Arbeidstaker i EU er også beskyttet mot diskriminering. Det vil si at de ikke kan bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av kjønn, alder, nasjonalitet eller religion, for å nevne noen eksempler.

Samlet sett sikrer dette at EUs over 250 millioner arbeidstakere er godt beskyttet, uavhengig av hvor i det indre markedet de jobber.  Rettighetene er klare og mulighetene er mange.

EUs regler innenfor dette område er minimumsregler, og Norge står derfor fritt til å gi arbeidere enda bedre beskyttelse. På tross av det kommer det frem i Europautredningens kapittel 16.1 at EU-reglene ofte er mer omfattende enn de norske reglene.

På EUs nettsider kan du lære mer om EUs planer for arbeidslivet i Europa (siden er på engelsk). Europaportalens nettsider inneholder også mye informasjon om arbeidsliv i Europa.